Ngày đăng: 2020-05-27 03:22:29

Clickbank là một mạng lưới đầu tư dựa trên mô hình cho vay ngang hàng P2P(Peer to Peer) phổ biến và hiệu quả nhất trên thế giới, cho phép các cá nhân nhận được khoản vay trực tiếp từ người khác. Mô hình vay ngang hàng mà Zcapital áp dụng sẽ giúp mọi đối tượng từ cá nhân đến các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi tốt nhất, giảm thiểu các yếu tố trung gian tài chính cũng như các thủ tục vay vốn phức tạp ở các hình thức khác. Các chi phí liên quan thông qua mô hình P2P của ZCapital cũng được giảm đáng kể nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người vay.

Đây là một trong những dự án hấp dẫn và đầy hứa hẹn mà ZCapital sẽ đầu tư trong thời gian tới mà nhà đầu tư không thể bỏ qua.